Yritysrahoituksen vaihtoehdot

Yritysrahoituksen monet vaihtoehdotYritysrahoitus on viime vuosien aikana muuttunut roimasti, sen tietää jokainen yrittäjä, vanha ja aloittava. Eniten muutosta ovat aiheuttaneet lisääntynyt pankkisääntely ja sitä kautta uusien yksityisten rahoitusmuotojen tuleminen rahoitusmarkkinoille.

Uutta yritystä ja investointia voi rahoittaa todella monella eri tavalla:

Useimmiten uusissa yritysrahoituksissa käytetään useita näistä rahoitusmuodoista, eli esimerkiksi uuden investoinnin tai kasvuun ja laajentumiseen tähtäävän hankkeen rahoitus haetaan julkisesta yritysavustuksesta, pankkilainasta tai muusta ulkopuolisesta rahoituksesta ja vielä lisäksi voi olla yrittäjien omia sijoituksia tai oman pääoman ehtoista rahoitusta yrittäjien omasta lähipiiristä.

Pankkilaina yritykselle

Aiemmin pankkilaina oli ehdottomasti yleisin tai jopa ainoa tapa rahoittaa yrityksiä niiden alussa ja myöhemmin investoinneissa. Finanssikriisin myötä pankkien rahoituksia säännellään kuitenkin niin tiukasti, että käytännössä yhä harvempi yritys pystyy täyttämään kaikki Basel III –sääntelyiden ehdot.

Sääntelyn lisääntyminen ja tiukentuneet lainaehdot ovat yksi olennaisin syy sille, että yrityslainamarkkinoilla on nykyään uuden sukupolven rahoituskanavia lainasta laitaan. Niistä seuraavissa luvuissa.

Pankkilainan plussat

Pankkilainan miinukset

Pankkirahoitus on silti edelleen yleisin rahoitusmuoto Suomessa, sillä noin 70 prosenttia yritysrahoituksesta tulee pankeilta, muissa Pohjoismaissa jopa 85%. Yhdysvalloissa tilanne on päinvastainen, sillä vain 20% yrityslainoista rahoittaa pankki ja 80% tulee yksityisiltä rahoitusyhtiöiltä tai sijoittajilta.

Pankkilainan vakuudet

Pankkilainaa haettaessa kysytään nykyään aina reaalivakuuksia, vaikka kyse olisi suhteellisen ”pienestäkin” summasta. Reaalivakuuksiksi kelpaa käytännössä kiinteä omaisuus, joka säilyttää arvonsa, kuten

Toiminnassa olevan yrityksen käyttöomaisuus, vaihto-omaisuus sekä rahoitusomaisuus voidaan myös kiinnittää yrityskiinnityksellä ja sitten pantata lainan vakuudeksi.

Lue lisää yrityskiinnityksestä!

Mikäli mitään vakuuksia lainan takeeksi ei ole, rahaa ei ole mahdollista saada pankista. Myös jotkut joukkorahotusta tarjoavista yrityksistä vaativat reaalivakuuksia isompien lainasummien takeeksi, mutta pääasiassa yksityisessä ja joukkorahoituksessa ei vaadita vakuuksia.

Finnveran palvelut yritykselle ja yrittäjälle

Uuden yrittäjän kannattaa ehdottomasti tutusta Finnveran lainoihin, lainatakauksiin ja muihin rahoitus- ja tukimuotoihin.

Finnveran lainat

Finnveran takaukset

Finnvera on valtio-omisteinen erityisrahoituslaitos ja ainoa Suomessa, joka tekee esimerkiksi ulkomaille suuntaavien yrityksen vientitakuita. Finnveran kautta voi hakea lainaa kaikenmuotoisille yrityksille, mutta yleisin tukimuoto on kuitenkin lainatakaus.

Yritysluotto eli yrityksen ”kulutusluotto”

Uudet yksityiset rahoitusyhtiöt ovat yksi mahdollinen rahoituskanava niin uudelle kuin jo toiminnassa olevalle yritykselle. Yritysluottoa voi käyttää tietysti myös yhdessä pankkilainan kanssa, esimerkiksi hakemalla vakuudetonta yritysluottoa kattamaan pankkilainan omavastuuosuuden tai nostamaan uuden yrityksen oman pääoman arvoa, jolloin yritys näyttää houkuttelevammalta pankin papereissa.

Yritysluotolla tarkoitetaan lyhytaikaista vakuudetonta yrityksen tai yrittäjän luottoa, jossa on suuri korko. Siksi otsikossa kutsuttiin tätä luottoa yrityksen ”kulutusluotoksi” tai jopa ”pikavipiksi”. Kyseessä on nimittäin uudelle alalle rantautuneet pikavippifirmat, jotka kyllä tarjoavat luottoa mutta usein korkealla korolla.

Yritysluoton plussat

Yritysluoton miinukset

Tällaisia yritysluottoja tarjoavat muun muassa Suomen Yrityslaina, Yritysluotto.fi, Rahaneuvos ja Ferratum Business.

Kallis yritysluotto voi olla hyvä vaihtoehto siinä tapauksessa, kun käyttöpääomaa pitää saada jostain heti ja yrityksen maksukyky takaa, että lainan voi maksaa todella pian takaisin korkoineen päivineen. Eli tilanteessa, jossa on paljon tärkeämpää saada raha heti, kuin se, että se raha on hetkellisesti kallista.

Pk-yritysten joukkorahoitus

Finanssikriisi on tuonut paljon hyvää yritysrahoitukseen, sillä sen myötä on alettu laajamittaisemmin rahoittaa myös pk-yrityksiä eli pieniä ja keskisuuria yrityksiä joukkorahoituksella. Aiemminhan joukkorahoitus on ollut vain pörssiin listautuneiden yritysten mahdollisuus rahoitukseen.

Pk-yritysten joukkorahoitusta tekevät nykyään erilaiset yritykset, kuten Fundu Oy, Vauraus Suomi Oy eli Yrityslainat.fi sekä Fellow Finance, kaikki kotimaisia yrityksiä. Joukkorahoitus toimii samalla periaatteella kuin toimivat vertailainayrityksetkin, eli kuka tahansa tavallinen tallaaja voi sijoittaa omia säästöjään ja hajauttaa niitä haluamiinsa lainahakemuksiin.

Joukkorahoituksen plussat

Joukkorahoituksen miinukset

Joukkorahoituksia voi hakea kaikkiin tilanteisiin, myös käyttöpääomaan, jota taas pankeista on turha kyselläkään.

Oman pääoman ehtoinen rahoitus

Pienet yritykset käyttävät tutkitustikin monipuolisemmin erilaisia rahoitusmuotoja verrattuna suurempiin yrityksiin. Yksi nykyään yhä enemmän käytettävä rahoitusmuoto on oman pääoman ehtoinen rahoitus, jossa yritys myy omistustaan tai omaisuuttaan sijoituksia vastaan itse suoraan.

Usein tällaisen omaehtoisen osakeannin kohteena on yrityksen ja yrittäjien lähipiiri, siellä olevat tavalliset ihmiset tai verkostojen kautta tutut sijoittajat. Olennaista tässä rahoitusmuodossa on henkilökohtainen luottamus yrittäjien ja sijoittajien välillä. Tietysti sijoittajat saavat ajan kanssa korkoa sijoitukselleen.

Oman pääoman ehtoisen rahoituksen plussat

Ehtoisen rahoitukset miinukset

Yrittäjien omat sijoitukset tai lainat

Yksi ehdottomasti tärkein rahoitusmuoto yrityksen alussa on tietysti yrittäjien omat sijoitukset yritykseensä, mutta sijoituksia voi tehdä vapaasti omaan pääomaan myös myöhemmin. Yrittäjä voi myös lainata omaa rahaa yritykseensä. Nyt puhutaan siis osakeyhtiöstä, sillä toiminimiyrityksessä yrittäjä on yritys itse.

Yrittäjän omaa sijoitusta tai lainaa käytetään yleisesti etenkin  yrityksen tiukoissa tilanteissa, joissa on pakko saada nopeasti yritykselle rahaa.

Julkinen rahoitus eli yritystuet

Vaikka viimeisten vuosien aikana yritystukia ja yrittäjän tukia on leikattu, silti Suomessa tuetaan jokseenkin monipuolisesti ja hyvin yritysten toimintaa sen alkumetreiltä myöhempiinkin vaiheisiin. Alkuvaiheessa haettava yritystuki on käytännössä ainoastaan starttiraha, joka on yrittäjäkohtainen.

Arviolta noin 30 000 yritystä saa Suomessa valtiontukea eri tavoin. Useimmat nykyisistäkin suuryrityksistä on saanut jossain vaiheessa valtiontukea, joten kannattaa aina uusia investointeja harkitessaan selvittää valtionavustusvaihtoehdot!

Julkista rahoitusta voi hakea

Julkisen rahoituksen huonot puolet:

Valtionavustusten tarkoitus on tukea ja vahvistaa kotimaisten yritysten kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta.

Lue lisää yritystuista:

Suomen uusyrityskeskus

Ely-keskus

Oliko tästä artikkelista sinulle hyötyä? Kommentoi alla olevalla lomakkeella! Voit samalla kertoa omia kokemuksia yritysrahoituksesta.

 Etsitkö yrityslainaa?
Vertailemalla löydät edullisimman
Siirry alkuun